Raghavendrachar Kalaghatgi   Nirmala majjige   Mr Bhargav   Manjunanth  
               
M Anand   Keerti   K N Prakash   Harish Auradkar  
               
       
Basavaraju   Basappa majjige   Anitha Kalaghatgi   A R Kalaghatgi  
               
       
Chethan   Veeresh G Akki   Vaadiraj   Sumangala