Jayasingh Tavan                    Hemanth Kolapuri                        Devashree                           Charulatha  
       
              Bala chandra Hegade                                Vijaya                             Swetha   Srinivas Rao  
             
       
                     Sridar                    Sri Shaila Hegade               Savitha guptha                   Sathyanarayana  
               
       
            R Krishnamurthy PNB                    Murali Krishna                   Manoj Rajhans Rai                          Manjunath