Bindu  Suresh                   Bhagyalakshmi                            Vishnu                          Vasantharaj  
       
              T Ravikumar Reddy                    T Narasimhulu                                    Sapna   Sandeep R  
             
       
                  K N Ramesh        Sri Umesh (South Indian Actor)        Sri Harish (South Indian Actor)     Dr Leelavathi (South Indian Actor)  
               
       
  Girija Lokesh (South Indian Actor)       Rekha Das (South Indian Actor)      Smt Jayenth (South Indian Actor)         Sangeetha (Corporation Bank)